Website navigation

Contact Us

Position:Home > Contact Us >
Contact InformationOthers
Unit:Zhengzhou Kejia Furnace Co., Ltd.
Address:No.18 Hongye Road, Hi-tech zone , Zhengzhou, China, 450000
Tell: +(86)18137195600
Whatsapp:+(86)18037178440
E-mail: web@kejiafurnace.com

Contact Information

E-mail:
web@kejiafurnace.com
Address:
No.18 Hongye Road, Hi-tech zone , Zhengzhou, China, 450000
QQ tel Email WhatApp FaceBook

Tel Number

181-3719-5600

Email

web@kejiafurnace.com

WhatsApp

+86/18037178440

FaceBook

Zhengzhou/Kejia